Edendame loomingulisi ideid ja pingutame, et neist saaksid hästi ellu viidud teod.

Töötame pühendunult, sest klient on usaldanud meile töö, millel on oluline mõju tema enda tulemustele.

Väärtustame meeskonnatööd ja iga inimese panust.

Usume, et loominguline, hästi korraldatud ning meeldiv töökeskkond toetab professionaalset arengut ja tulemuslikku tööd.

Meie töötajad on kogemustega ja hea haridusega.


Meeskonda kuuluvad:

  • kogenud ja suurepärase keeleoskusega tõlkijad ja toimetajad, kelle tööks on tekstide tõlkimine ning sisuline ja keeleline toimetamine
  • nõudlikud ja kogenud projektijuhid, kes suhtlevad kliendiga ning jälgivad tõlkeprotsessi algusest lõpuni
  • mitmesugust riist- ja tarkvara põhjalikult tundvad tõlketehnikud, kes muuhulgas tagavad, et keerukad teksti- ja pildivormingud tõlkes kaotsi ei läheks
  • asjatundlikud keeletehnoloogid, kes töötavad välja keeletööriistu ja haldavad keelekorpuseid
  • asjalikud ja pädevad müügiesindajad, kes viivad kokku Tilde oskused ja klientide vajadused

 

Tehnilise või muu erialase sisuga tõlketöid teevad vastava kogemusega tõlkijad koostöös keeletoimetajatega või filoloogid koostöös erialatoimetajaga. 

Meie keeletoimetajad tegutsevad lisaks ka rahvusvaheliste tõlkevahendusfirmade ekspertidena, kellel palutakse hinnata mujal tehtud tõlgete keele kvaliteeti.

Vajaduse korral kaasame vastava eriala konsultante ja Tildes täiendava väljaõppe saanud vabakutselisi tõlkijaid.

Hea töö aluseks on pidev koostöö ja kogemuste jagamine.  See on lihtne, sest kuigi meil on suhtlemiseks kõik tänapäevased tehnilised vahendid, oleme enamiku aega koos Tilde kontoris.

Mida meie inimesed on öelnud: 

- „Tildes on väga hea töötada, sest valitseb meeldivalt töine ja samal ajal sõbralik õhkkond.“

- „Tildes töötamise juures meeldib mulle loomingulisus ja et iga päev saab midagi uut teada.“

- „Tilde tõlked saavad alati kõrge kvaliteedihinnangu, hea on teada, et selles on ka minu panus.“

- „Ükski töös ette tulev küsimus ei jää vastuseta ja ükski keeruline probleem ei jää lahendamata, sest Tilde asjatundlike inimeste hulgas on ikka keegi, kes teab vastust või oskab juhatada, kust seda leida.“

- „Töötamine Tildes pakub nii väljakutseid kui ka võimalusi näha oma tehtud töö tulemusi. Motivatsiooni suurendab ka positiivne tagasiside kolleegidelt“