Ametialaste dokumentide ja väiksemate keelte tõlkimisel annavad praegused populaarsed tehnoloogiad ebarahuldava tulemuse. Lisaks teeb avalikkusele muret ülemaailmsete teenusepakkujate tõlgitud tekstide konfidentsiaalsus ja turvalisus.

Selle probleemi lahendamiseks kutsus Tilde kokku juhtivate ülikoolide ja uurimiskeskuste konsortsiumi, et välja arendada tippkvaliteediga ja turvaline masintõlketehnoloogia.
Euroopa Komisjon valis konsortsiumi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (ICT) konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamistikus toetuse saajaks.

Projekti raames on töötanud välja masintõlkeprogramm, mis on kasutatav veebis ja mobiilirakendusena.
Testid on näidanud Tilde masintõlke kvaliteedieelist konkurentidega võrreldes.

Tilde pakub ka kõrgekvaliteedilisi valdkondlikke (nt IT) masintõlkeprogramme.

Valminud on masintõlketarkvarad eesti-inglise-eesti, läti-inglise-läti, leedu-inglise-leedu, prantsuse-leedu, saksa-leedu, vene-leedu, läti-vene jmt keelesuundade jaoks.
Masintõlkesüsteemi on integreeritud statistilised ja reeglipõhised masintõlkemeetodid ning kasutatakse uudset mitmesõnaliste väljendite töötlusviisi.
Tilde masintõlkealane teadustöö on leidnud rahvusvahelist tunnustust.
Tilde masintõlketarkvara on lisaks terviktekstide tõlkimisele kasutatud ka mitmekeelsetes otsingurakendustes.

Proovimiseks klõpsake siin!

Tilde masintõlketehnoloogiaid saab edukalt kasutada digitaalse sisu tõlkimiseks, võõrkeelse dokumendi sisust kiire ülevaate saamiseks ja mahukate andmehoidlate haldamise hõlbustamiseks.


Oma masintõlkesüsteemi loomine LetsMT! abiga

Uusima tehnoloogia, teadmiste ja jõudluse sünergia tulemuseks on kliendi vajadusi ja terminoloogiat arvesse võttev ning turvaline pilvepõhine masintõlketeenus.

LetsMT! võimaldab teil hõlpsalt luua ja kasutada kohandatud masintõlkesüsteeme (MT). Saate tõlkida LetsMT! mis tahes avaliku masintõlkesüsteemi abil või luua ja kasutada oma kohandatud masintõlkesüsteeme.

Platvormi LetsMT! saate kasutada oma arvutipõhises tõlkekeskkonnas järgmiste lisandmoodulite abil:

·         SDL Trados Studio

·         MemoQ

Saate selle oma tõlke- ja IT-lahendustesse integreerida LetsMT! rakendusliidese abil.


Hõlbus masintõlkimine

·         Vabanemine riist- ja tarkvarataristust

·         Korpuste ja tõlkemootorite ühtne talletuskoht

·         Tasuta avalikud korpused ja tõlkemootorid

·         Arvutipõhise tõlkimise lisandmoodul lokaliseerimis- ja tõlketöövoo jaoks ning veebibrauserividin

Saate avalikult kättesaadavate korpuste abil luua kohandatud masintõlkesüsteeme või laadida süsteemi treenimiseks üles oma korpusi.


Suurem tööviljakus

·         Võimalus taaskasutada tõlkemälusid masintõlkesüsteemi kohandamiseks

·         Võimalus luua oma terminoloogia ja stiiliga masintõlkesüsteem

·         Turvaline tõlkekeskkond konfidentsiaalse teabe jaoks

·         Suurem tõlkejõudlus tänu kohandatud masintõlkesüsteemile

LetsMT! on turvaline koht ressursside talletamiseks.

Toetab järgmisi failivorminguid:

·         TMX

·         XLIFF

·         arhiivifail Moses

·         PDF

·         DOC

·         TXT

 

Võtke meiega tasuta prooviversiooni hankimiseks ühendust! mt@tilde.ee

 

 

Masintõlketeenuse pakkumisel kasutatakse Amazoni pilvandmetöötlust ja seetõttu sõltub teenuse reaktsioonikiirus kasutuse intensiivsusest. 

 

Eesti Keeletehnoloogia Riiklik Programm 2011-2017. Tilde täidab projekti EKT63 Eesti masintõlke kvaliteedi parendamine keeleteadmiste abil. 2014 aastal valmib uuring keeleteadmiste kasutamisest masintõlkes. Vaata uuringu mustandit siit. Uuringu vaheversioon seisuga aprill 2015, kood.

Oleme kirjutanud:

Appi tuleb masintõlge!

Tehisintellektitehnoloogia eesti keele rakkes

Miks masin tõlkija, poiss ei tea grammatika

Tilde Translator