EuroTermBank

www.eurotermbank.com

EuroTermBank

EuroTermBank on integreeritud terminibaasiteenus, mille abil saab otsida paljudest eri allikatest pärinevaid termineid. Lisaks saab vastava liidese abil termineid lisada ja avaldada.

Võimalused

  • Ühtne juurdepääs pidevalt laiendatavale ning uute terminiallikate ja andmetega täiendatavale sisule mis tahes terminitöö või -otsingu korral
  • Terminite otsimine – eri kasutusviiside jaoks sobivad päringuskeemid
  • Terminite lisamine ja avaldamine – teenus, mille abil terminite loojad saavad lisada süsteemi uusi termineid

EuroTermBanki terminibaas vastab avatud andmevahetuse standarditele. Baasile pääseb juurde peamiselt veebibrauseri kaudu. Terminibaasi kasutaja saab soovi korral valida liidese keele.

EuroTermBanki kasutusvõimalused

  • Tõlkimine – EuroTermBank on kasulik abimees tõlkimise käigus ette tulevate terminite vastete otsimiseks. Tõlkijate jaoks muudab otsimise tõhusaks integreeritus mitme andmeallikaga ja kasutajasõbralik kasutajaliides. Tulevikus võib vajalikuks osutuda ka EuroTermBanki integreerimine populaarsemate masintõlketööriistadega.
  • Üldine otsing – seda valdkonda on raske täpsemalt piiritleda, kuid enamasti on tegemist otsinguga lugemise või teadustöö käigus ning selleks peab terminibaas pakkuma vajalikku selgitust ja tuge.
  • Leksikograafia – leksikograafid saavad terminibaasi kasutada teadustöös (nt otsida terminibaasi salvestatud definitsioone). Seetõttu on oluline terminibaasi integreeritus paljude andmeallikatega.
  • Terminite töötlemine – teenused kasutajate jaoks, kes (a) koostavad oma andmebaase (täiustatud filtreerimis- ja ekspordifunktsioonidega teenus teadustöö tegijate jaoks); (b) sisestavad terminibaasi uusi termineid.
  • Kirjete lisamine ja muutmine – liides, mille abil saab ise lisada sisu või integreerida terminiallikad oma terminibaasiga. Selleks otstarbeks on vaja standardset liidest, mis võimaldab (a) ühendada teenusega väliseid terminiallikaid,  (b) laadida terminiallikaid süsteemi serveritesse, (c) töödelda olemasolevaid terminiallikaid. 
Statistika
  • Saadavad on üle 2 miljoni termini 27 keeles ning rohkem kui 100 sõnastikku.
  • Saadaval on 99 436 eestikeelset terminit ja 14 sõnastikku mitmesugustel teemadel, nagu majandus, metsandus, soojustehnika, matemaatika, õigus jms.
 
 

Allalaadimine ja tööriistad

 

Juhtumiuuring

Terminoloogiamooduli arendamine Microsofti keeleportaali jaoks. Lisateave

Language ShoreMicrosoft Language Portal