Igast tõlkest võib tekitada mälu, kui on olemas nii lähte- kui ka sihtkeelefailid. Olulist kasu toob juba kord tõlgitud tekstide uuendamise korral vanade tekstide alusena ehk mäluna kasutamine. Põhimõtteliselt kirjeldavad tekstisegmendid toote teatud omadusi  ja sellisena sobib neid korduskasutada nii turundustekstis, kasutusjuhendis või tarkvaras. Tekstisegment võib olla kas üks sõna või mitmest lausest koosnev lõik ja kokku moodustavad need tekstisegmendid mälu. Tõlkemälu aitab kaasa terminite ja väljendite süsteemsusele, korduskasutusele, stiiliühtsusele ning kiirendab tõlkimist. Tarkvaras, veebilehtedel ja kasutusjuhendites on tihti palju sama sõnastusega teavet ning tõlkemälude kasutamine vähendab tunduvalt töömahtu. Kordused (fraasid või tekstilõigud) saab kohe tööd alustades kindlaks teha, analüüsides teksti varem tõlgitud lauseid sisaldava andmebaasi (tõlkemälu) põhjal. Samuti tulevad sel juhul välja uue teksti kordused, isegi kui eelnevat mälu pole.

NB! Kliendile tähendab see nii tõlke paremat kvaliteeti kui ka korduvate tekstiosade arvelt soodsamat hinda. 

Kas teil on aja jooksul kogunenud tõlkeid, mille nii lähte- kui ka sihtkeelefailid on alles? Kui teil on vaja sageli tõlkida sarnaseid tekste, pole mõttekas maksta iga kord nende eest uue teksti hinda. Teeme teie failide põhjal teile tõlkemälu, mida kasutades saate edaspidi tõlkekulusid kokku hoida. 

Mälufaili kasutamiseks pole vaja spetsiaalset tõlketarkvara.

Mälu olemasolu korral saate

  • mälufaili kasutada pidevalt täiendatava terminoloogilise andmebaasina
  • hallata paremini oma ettevõttega seotud terminoloogiat
  • vähendada tõlkekulusid
  • selle abil ise oma tekste tõlkida ja toimetada (mis eeldab küll vastava tarkvara ja oskuste olemasolu)